mandag den 17. november 2008

Hvad skal jeg ...???

Kære elev på valgholdet.
Du skal:
- komme til timerne. Holdet er kun aflyst, når du får besked om det!!!
- læse valgholdsbloggen grundigt igennem.
- tage stilling til, hvad du vil - jeg har skrevet en del om hvad du evt. kan vælge at lave. F.eks. mere blog, powerpoint, andre projekter med f.eks. sms eller andet med mobilen. Du kan også gå i gang med at arbejde med billeder eller udgive noget i elevintra. Der er masser af eksempler i bloggen, som du jo skal have læst, ik?

Du skal også:
- kunne fremvise en PowerPoint (det er jo en gammel opgave...)
- aflevere en skriftlig besvarelse af ovenstående spørgsmål til mig pr. mail (fh@ordrupskole.dk). Brug din hotmail til at ssende fra!
- dine besvarelser skal kunne læses af dine forældre!!

mandag den 3. november 2008

Videre herfra ...

Vi har nu oprettet hver vores BLOG.

Alle burde have arbejdet med PowerPoint.

Hvor skal vi hen herfra??

Du kan:

  • Beskrive, hvad du selv har brug for at lære noget om. Det kan f.eks. være billedbehandling eller hvordan man laver et ordentligt layout i f.eks. sin blog eller i WORD og Publisher.
  • Du kan også få mere at vide om hvilke muligheder, der ligger i vores eget INTRA system. F.eks. kan du lave web-sider i INTRA.
  • Endelig kan du eventuelt beskrive et projekt, som måske indebærer brug af mobiltelefon, SMS eller måske GPS ...
  • Du kan s'føli' også arbejde videre med din blog eller med noget mere PowerPoint - der er næsten frit valg på alle hylder.

    Giv dit eget bud - eller spørg efter min hjælp!